สล็อตแตกง่ายการใช้กีฬาเพื่อส่งต่อสันติภาพในชุมชนที่ขัดแย้งกัน

สล็อตแตกง่ายการใช้กีฬาเพื่อส่งต่อสันติภาพในชุมชนที่ขัดแย้งกัน

ใน IDSDP 2021 การพัฒนาเยาวชน Inkwenkwezi สล็อตแตกง่ายได้จัดเกมและกีฬาระหว่างเยาวชนของชุมชนที่ขัดแย้งกัน และก่อตั้ง Ukhuselo Lwa-Bantwana Edu-Sport Safe Hubเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่ชุมชน Prudhoe และ AmaZizi ในอีสเทิร์นเคปของแอฟริกาใต้ได้ทำสงครามแย่งชิงที่ดินกัน ในขั้นต้น ที่ดินได้รับรางวัลให้กับชุมชน AmaZizi อย่างไรก็ตาม ชุมชนพรูดโฮได้ยื่นอุทธรณ์ และได้เริ่มกระบวนการใหม่ในการพิจารณาเจ้าของโดยชอบธรรม หลังจากการอุทธรณ์นับไม่ถ้วนที่นำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ชุมชนพรูดโฮได้รับรางวัลที่ดินในกลางปี ​​2020

กระบวนการนี้ไม่ง่าย และทิ้งรอยแผลเป็นทางอารมณ์และจิตใจ

ไว้มากมายในทั้งสองชุมชน ผลที่ตามมาของการต่อสู้แบบประจัญบานคือการที่กิจกรรมฟุตบอลที่จัดสรรไว้สำหรับชุมชน Prudhoe ถูกระงับเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบอลตั้งอยู่ในชุมชน AmaZiziในฐานะองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในชุมชน Prudhoe พวกเราที่ Inkwenkwezi Youth Development คิดว่าในวันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เราควรนำเด็ก ๆ ของทั้งสองชุมชนที่ได้รับผลกระทบมารวมกันผ่านสื่อกีฬา

ครึ่งแรกของวันอุทิศให้กับกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ โดยเน้นที่เป้าหมายของสันติภาพและการพัฒนา คนหนุ่มสาวจากทั้งสองชุมชนเข้าร่วมในกีฬาและเกมต่างๆ ที่จัดโดยแชมป์ผู้พลิกเกมของเราช่วงครึ่งหลังของวันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกของทั้งสองชุมชนได้แสดงข้อกังวลและความคิดเห็นของตน และเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถบรรลุอนาคตที่สงบสุขได้อย่างไร สิ่งนี้อำนวยความสะดวกโดย Zani Dayimani ผู้อำนวยการของเรา และตั้งอยู่บนแนวความคิดเกี่ยวกับศูนย์กลางที่ปลอดภัยซึ่งปัญหาที่ระบุสามารถแก้ไขได้

การสร้างฮับที่ปลอดภัย

เราได้เปิดตัว Ukhuselo Lwa-Bantwana Edu-Sport Safe Hub ในฉากหลังนี้ “Ukhuselo Lwa-Bantwana”  เป็นคำภาษาโซซาซึ่งหมายถึงการคุ้มครองเด็กหรือการคุ้มครอง เยาวชนและเด็กที่เข้าร่วมได้ขอให้ Inkwenkwezi Youth Development ให้การสนับสนุนและเป็นหัวหอกในการก่อตั้งศูนย์กลางThe Hub มีเป้าหมายเพื่อแทรกแซงความท้าทายทั่วไปที่ขัดขวางเด็กและเยาวชน ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบสะสม โดยดึงบทเรียนอันมีค่าจากความแตกต่างที่สร้างโดยสิ่งก่อนหน้านั้น

Safe Hub มีพื้นฐานมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีในการจัดการกับความท้าทายที่คนหนุ่มสาวจากชุมชนในชนบทต้องเผชิญในแต่ละวัน โมเดลนี้แสดงให้เห็นการเดินทางที่ออกแบบร่วมกับคนหนุ่มสาวสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนความยากจน การขาดโอกาสในอนาคต และการกีดกันชายขอบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตัวกำหนดชีวิตประจำวันของคนหนุ่มสาวจำนวนมาก และเป็นสาเหตุเชิงโครงสร้างที่สำคัญสำหรับพฤติกรรมเสี่ยง ความคับข้องใจของคนหนุ่มสาวส่งผลให้เกิดนิสัยชอบใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

ดังนั้น Safe Hub 

จะเน้นที่การพัฒนาทักษะ การกีฬาและการพัฒนา และการสร้างงาน ในขณะเดียวกันก็มีองค์ประกอบด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยจะมีโปรแกรมหลังเลิกเรียนที่มีคุณภาพสำหรับทุกกลุ่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยเราหวังว่า Safe Hub นี้จะช่วยให้เยาวชนมีผลการเรียนดีขึ้น มีร่างกายที่กระฉับกระเฉงขึ้น และใช้ชีวิตที่ยั่งยืนโดยที่พวกเขาไม่หลงระเริงกับพฤติกรรมเสี่ยง ตัดสินใจเลือกชีวิตที่ดีขึ้น เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตในเชิงบวกและมีสุขภาพดี โดยที่พวกเขาได้รับพลังและความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งตนเองและผู้อื่นที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

The Hub กำหนดเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 25 ปี เราหวังว่าจะเน้นการลงทะเบียนที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยตั้งเป้าว่าเด็กและเยาวชนของ Hub 60% เป็นเด็กผู้หญิง และ 40% เป็นเด็กผู้ชาย นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าที่จะรวมเยาวชนที่มีความสามารถมาจากแบบจำลองทางทฤษฎีในการจัดการกับความท้าทายที่คนหนุ่มสาวจากชุมชนในชนบทต้องเผชิญในแต่ละวัน โมเดลนี้แสดงให้เห็นการเดินทางที่ออกแบบร่วมกับคนหนุ่มสาวสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนความยากจน การขาดโอกาสในอนาคต และการกีดกันชายขอบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตัวกำหนดชีวิตประจำวันของคนหนุ่มสาวจำนวนมาก และเป็นสาเหตุเชิงโครงสร้างที่สำคัญสำหรับพฤติกรรมเสี่ยง ความคับข้องใจของคนหนุ่มสาวส่งสล็อตแตกง่าย